Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Ostatní památky  Hraniční kameny 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránky Poloha památky na mapě E-mail památky

  
 
  Ostatní > Hraniční kameny  

        Kulturní památky mizejícího života najdeme nejen v osadách, ale setkáme se s nimi také na polích a v lesích. Patří k nim i starodávné hraniční kameny. Jako němí svědkové dávných časů sloužily po staletí k vymezení teritorií. Byly na nich vyryty nápisy, letopočty a často i erby majitelů.
        Zejména po bělohorské pohromě, kdy i na Slovácku uchvátilo mnoho cizích feudálů statky poražené české šlechty, dostaly jejich hraničníky nový, lidu nepřátelský charakter. Uvidíme je dodnes například na bývalém ostrožském panství, ovládaném po Bílé hoře mocným rodem Lichtenštejnů.
        Postupující mechanizace způsobila, že většina těchto dávných ukazatelů téměř zmizela z polí. V poslední době jsou stroje zaváděné do lesního hospodářství velkým nebezpečím pro staré památníky i tady. Při okraji Hluckého háje, na hranici vlčnovského a hluckého katastru, se přece jen udržely tři hraničníky Lichtenštejnů s letopočtem 1724, zatímco v polích, na hraniční čáře jedenácti kilometrů, najdeme jen dva. První s datem 1761, zarostlý trávou a dobře ukrytý na mezi v křovinách na Černé hoře, nadále odděluje lány nivnické od vlčnovských. Mechanizaci nijak nepřekáží, naopak stín křovin kolem něj skýtá za letních veder jediné místo k odpočinku. Druhý hraničník v polích byl objeven v roce 1960 za náhodných okolností. Silniční správa tenkrát upravovala příkopy a při jejich hloubení narazila na svahu křižovatky z Hluku do Dolního Němčí a Vlčnova na pevný kámen, v němž byl po odkrytí a rozluštění písmen zjištěn hraniční kámen Lichtenštejnů z roku 1754, dělící jejich panství od držby Kouniců. Hraničník byl dlouhou dobu zasypán nánosem hlíny a zarosten trávou, takže ho nebylo vůbec vidět. Je to pískovcový kámen asi 80 cm vysoký, o rozměrech 40 x 25 cm, s vyrytými iniciálkami J. W. F. V. L. Písmena značí: Josef Wenzel Fürst von Lichtenstein. Tento šlechtic žil v letech 1696 - 1772.
        Mezi uvedenými hraničníky na okraji Hluckého háje vystrkuje ošumtělé hlavičky z lesního porostu ještě řada menších hraničních kamenů s vyrytými písmeny 'F. L.' (Franz Liechtenstein) a s pořadovými čísly 109 až 128. Větší poloviny z nich však schází. Je nasnadě, že při lesních pracích se často rozviklaly, zatímco výše uvedení tři statní druhové náporu odolávají.
        Staletým hraničníkům hrozí nové nebezpečí v módní vlně sběru starožitností, které v poslední době podléhají četní zahrádkáři. Na jejich skalce u chaty nebo zahradního domku se mimo jiné ocitly i menší feudální hraničníky. Ty velké, díky své velké hmotnosti, se stále vytrvale brání hanlivému osudu. Časté hraniční spory sousedních feudálů se přenesly i na poddané těchto panství. Teprve přesnější kartografické záznamy z tereziánské doby uklidnily náležitosti sousedních panství, takže spory o meze se staly řídkým zjevem.

Z knihy Pod doškovými střechami od J. Kukulky (Vlčnov, 1992)


Všechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek