Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Zaniklá tvrz  Zaniklá tvrz Nedachlebice 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránky Poloha památky na mapě E-mail památky

  Oficiální internetové stránky zaniklé tvrze Nedachlebice
 
  Zaniklé tvrze > Nedachlebice  

        V obci Nedachlebice, která leží 9 km severovýchodně od Uherského Hradiště, stávala v minulosti tvrz. Z její historie jsme vybrali následující.

       Nedachlebice jsou připomínany již v roce 1209. V letech 1318-1349 byly biskupským lénem. Nedachlebická tvrz byla vybudována asi v první polovině 14. století vladyckým rodem z Nedachlebic, z něhož se v roce 1349 připomíná Buzek z Nedachlebic. Tvrz se uvádí ale až na počátku 16. století, kdy byla už pustá. Vladykové z Nedachlebic drželi tvrz do konce do konce 15. století. V roce 1495 se nedachlebický statek stal součástí světlovského panství, zdejší tvrz ztratila svůj význam a byla přebudována v hospodářský dvůr. Stával v sousedství dnešní školy na obdélníkovém půdorysu (21,95 x 7,85 m). Základní zdivo bylo 0,82 m široké. Vnitřně se dělila asi na tři části.
        Na tvrz navazoval také zmizelý panský dvůr, jehož byla tvrz součástí. Obdélná trojprostorová budova tvrze (22 x 7,9 m), kterou zbourali před rokem 1928, byla postavena z cihel drobného formátu. Zdi silné pouhých 0,85 m ukazují, že byla pozdním panským obydlím ve dvoře. Patrně ji vystavěl Šťastný z Korotína, který Nedachlebice s pustým tvrziskem v roce 1521 získal (tvrziště se uvádí už roku 1517). Do roku 1560 na ní zřejmě sídlil i jeho syn Jan a asi též vladycká rodina Janauerů ze Strachnova (do roku 1599). Po připojení zboží k Uherskému Brodu na začátku 17. století tvrz ztratila smysl a sloužila provozu dvora. Její pozdní budova zaujala místo starší tvrze na pahorku nad potokem a na počátku 20. století musela ustoupit škole.
        Stopy po opevnění starší tvrze úplně zmizely, ale mapa stabilního katastru z roku 1827 zachytila okrouhlý tvar parcel o průměru asi 60 m, jenž může být odrazem prstence příkopu a valu. V Nedachlebicích sídlili příslušníci nižší šlechty už roku 1349 (Boček) a v letech 1366-1392 Viknan, Jaroslav, Zikmund, Janáč a Matyáš Kuželové. Jejich potomci je vlastnili do roku 1492, ale poslední Arnošt Kužel se psal po Žeravicích a tvrz asi byla pustá už tehdy. Zanikla tedy ve válkách 15. století. Její počátky může objasnit pouze podpovrchová sondáž.

 

Katastrální mapa obce z poloviny 19. století
Katastrální mapa obce z poloviny 19. století (tvrz na parcelách č. 16 a 17)Plán tvrze zbořené ve 20. letech 20. století
Plán bývalé tvrze, zbořené ve 20. letech 20. stoletíVšechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek