Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Zaniklá tvrz  Zaniklá tvrz Tečovice 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránky Oficiální stránky obce (nebo památky) Poloha památky na mapě E-mail památky

  Oficiální internetové stránky zaniklé tvrze Tečovice - okres Zlín
 
  Zaniklé tvrze > Tečovice  

      Ve 14. století byly Tečovice střediskem panství vladyků z Tečovic, z nichž se v roce 1307 připomíná  Buněk z Tečovic. K jeho majetku patřilyErb Tečovic vedle Tečovice i Otrokovice, Buňov (zanikl), Lhota, Louky a Březová. Tento mocný rod sídlilna tvrzi, která stála již počátkem 14. století. Zdá se, že brzy po vybudování malenovického hradu v druhé polovině 14. století tvrz zpustla a za válek husitských zanikla; v 16. století se již nepřipomíná. Dnes se z ní zachovaly jen zbytky příkopů a valů na konci obce.
Jako rok vzniku obce se považuje rok 1141, neboť z tohoto roku pochází nejstarší dochovaná písemná zpráva o tom, že Tečovice patří do přerovského arcijáhenství. Obec byla ale osídlena již v paleolitu, neolitu a období kultur doby bronzové a železné. Historické prameny pak mlčí více než 150 let, až do roku 1307. V tomto roce držel samostatné panství Tečovice Buň z Te- čovic, člen mocného vladyckého rodu. V Tečovicích tehdy byla tvrz, vedle které byl zbudován kostelík (pravděpodobně předchůdce kostela sv. Jakuba Většího, který je dnes rozhodně nej- významější historickou památkou obce). Roku 1350 došlo ke spojení tečovického a malenov- ského panství. Střediskem se staly Malenovice a zatlačily tak do pozadí význam Tečovic. To mělo za následek ztrátu tvrze, jejíž zánik je datován do konce 14.století. Zajímavou postavou je zejména kněz Milíč z Tečovic, který údajně odešel do Kroměříže a je možné, že je totožný se známým kazatelem Janem Milíčem z Kroměříže. Poté Tečovice několikrát změnily maji- tele, několikrát byly prodány a zděděny. 11. 8. 1470 zde měl ležení král Jiří z Poděbrad, když se účastnil uherské války. Rozhodnutím Heraldické komise Českého parlamentu dne 11.12. 1992 získala obec vlastní znak - na zeleném podkladě štítu dominují dvě stříbrné jezdecké ostruhy, pod nimi je stříbrná mušle. Trojité ostny ostruh upomínají na erb dávného rodu vla- dyků z Tečovic, kteří na zdejší tvrzi vládli před rokem 1350. Mušle je symbolem sv. Jakuba Většího, patrona místního kostela. Znak výstižně podtrhuje hluboké středověké kořeny obce i vyjímečnost zdejšího kostela.


Plán tvrziště Tečovice
Plán tvrziště v Tečovicích


Všechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek