Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Zaniklý zámek  Zaniklý zámek Tlumačov 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránky Oficiální stránky obce (nebo památky) Poloha památky na mapě E-mail památky

  Oficiální internetové stránky zaniklého zámku Tlumačov
 
  Zaniklé zámky > Tlumačov  

        Osudy městečka Tlumačova byly dlouho spojeny s dějinami kvasického statku. Koncem 15. století (v letech 1494-1499) postavil Sobek Bilík z Kornic, držitel Tlumačova, poblíž kostela tvrz. Stalo se tak v době, kdy obyvatelé měst i vesnic byli znepokojováni domácími i cizími loupeživými tlupami. V roce 1527 získal tvrz Jan starší ze Šternberka, který současně držel i Kvasice. Tím ztratila tvrz význam a upadala. Po Janově smrti spravoval tlumačovský statek jeho bratr Jan mladší ze Šternberka. Šternberkové sídlili v Kvasicích a tlumačovská tvrz proto dále rychle chátrala. V roce 1545 prodal Václav z Ludanic kvasický statek spolu s Tlumačovem svému bratrovi Janu Rokytskému z Ludanic.
        V letech 1580-1589 postavil Havel Kurovský z Vrchlabí (držitel kvasického panství) v Tlumačově vedle kostela v místech někdejší tvrze renesanční zámek v podobě městského domu s věží. Stavbu dokončila další držitelka Tlumačova a Záhlinic Salomena Zoubková ze Zdětína, která získala Tlumačov jako samostatný statek v roce 1589. Její třetí manžel, purkrabí Rudolf z Donína, tu sídlil až do své smrti v roce 1610. Paní Salomena vládla velmi tvrdě, a proto její poddaní utíkali na sousední kvasické panství, a zejména na biskupské zboží do Hulína a Kroměříže. Její manžel byl stejně tvrdý, ale přece jenom pro poddané přijatelnější než jeho nevlastní synové, kteří se dědictví po matce domáhali. O nejmladším z nich vydal Karel starší ze Žerotína ve svých Zápisech o soudu panském nepříliš lichotivé svědectví.
        Tlumačovský zámek však nebyl obýván dlouho, neboť v roce 1638 jej získal spolu s panstvím Jan Rottal za 20 000 zlatých od Anny Hoffmanové, manželky Viléma Bedřicha ze Žerotína, a připojil je ke svému napajedelskému panství. Vrchnost již nepotřebovala vlastní sídlo v Tlumačově, které jistě utrpělo i válečnými událostmi za třicetileté války, a tak zámek využívala k hospodářským účelům. Po nezbytných úpravách byl přebudován kolem roku 1640 v panskou hospodu. Nevhodnými přestavbami (zejména po požáru v roce 1802) vzhled i hodnota bývalého zámku utrpěly. Budovu pak vrchnost pronajímala různým zájemcům.
        Někdejší tlumačovský zámek se dodnes dochoval v domě čp. 90, patrové stavbě obdélníkového půdorysu se dvěma dvouramennými schodišti před průčelím. Místnosti v přízemí jsou klenuté. Jádro stavby je pozdně středověké s renesančními prvky.


Všechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek