Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Zaniklý hrad  Hrad Bánov 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránkyPoloha památky na mapě E-mail památky

  Oficiální internetové stránky zaniklého hradu Bánov - www.banov.pamatky-vm.cz
 
  Zaniklé hrady > Bánov  
Úvodní stránka o památce

       Bánov - jedna z nejstarších obcí jihovýchodní Moravy se rozkládá na mírném návrší jednoho z výběžků Bílých Karpat při staré obchodní cestě z Uherského Hradiště do Trenčína cca 6 km od Uherského Brodu. Na návrší v obci stával hrad, proslulý i v kronikách.
       První historická část obce se postupně vytvářela kolem hradu Bánova, který byl postavený na strategicky důležitém, nejvyšším místě (na Skále). Hrad již neexistuje a návrší je hustě obestavěno rodinnými domy, objekty a plochami občanské vybavenosti. První historická zmínka je z r. 1091. V roce 1570 byla obec povýšena na městečko. V obci je zachována řada památek lidové architektury (dvě zemědělské usedlosti a patrová komora), dále pak panská kontribuční sýpka empírová z počátku 19.století, panský dvůr z druhé poloviny 17. století; barokní kostel sv.Martina ze 17. století vybudovaný na místě středověké stavby.

První písmená zmínka o Bánově sice pochází až z konce 13. století,ale archeologické nálezy dokládají existenci nějakého opevněného sídla již ve 12. století. V roce 1294 uzavřel Oldřich z Hradce, člen mocného rodu Vítkovců, s králem Václavem II. smlouvu, podle níž si mimo některé jiné statky výslovně ponechával v držení hrad Bánov s veškerým příslušenstvím. Na počátku 14. století obsadil hrad dočasně Matúš Čák Trenčianský, ale poté se znovu vrátil Vítkovcům. Roku 1339 vyměnili král Jan Lucemburský a markrabě Karel své statky v Telči s Oldřichem z Hradce za Bánov, a zeměpanský hrad byl tak znovu začleněn do obranného systému proti útokům z Uher, který začal kdysi budovat král Přemysl Otakar II. Další osudy hradu jsou nejasné. V zeměpanském majetku zůstal až do roku 1481, kdy však už byl v rozvalinách. Lze předpokládat, že byl pobořen ještě za husitských válek a že jeho zkázu dovršily války Jiřího z Poděbrad s Matyášem Uherským. Roku 1488 se uvádí jako pustý. Hrad stával na kopci zvaném Hrad nad kostelem uprostřed obce. Původní lokalita je poškozena lomem na kámen. Archeologický průzkum zde prováděli J. Kučera, I. L. Červinka a J. Pavelčík. Kromě středověké vrstvy z 12. - 13. století, silné 40-50 cm, byly nalezeny i zbytky pravěkého osídlení.


Lomem těžce narušené místo hradu v obci na návrší nad kostelem. Kvůli poloze na moravsko-uherské hranici byly osudy bánovského hradu velmi pohnuté. Území zvané též Lucko bylo dokonce déle než století v rukách uherských králů a je možné, že opevnění ze dřeva a hlíny vzniklo na pře1omu 12. a 13. století právě z jejich iniciativy. Na počátku 13. století připadl kraj mezi hřebenem Karpat a řekami Olšavou a Moravou definitivně k Moravě a jeho obnovu a kolonizaci prováděIi páni českého původu. Bánov patrně získal Vitek z Hradce, který působil jako kastelán oIomoucký, a jeho syn Oldřich hrad mezi Iéty 1260—70 přestavěI do značné podoby. Přinejmenším Vítkův vnuk Oldřich držel v roce 1294 hrad a jeho okoIi po svých předcích a přitom zastával funkci purkrabího blízkého královského hradu Brumova. Na počátku 14. stoleti se hradu nakrátko zmocnil Matůš Čák.

Zobrazení místa hradů od I. L. Červinky (počátek 20. století)

 

Plán areálu hradiskaVšechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek