Památky jihovýchodní Moravy - hlavní stránka

 + PAMÁTKY
 +
 TURISTIKA
 +
KULTURA
 +
OBCE & MĚSTA

HLEDÁNÍ NA SERVERU:            

  Zaniklý hrad  Hrad Hulín 
Přidat do OblíbenýchTisk této stránkyOficiální stránky obce (nebo památky)Poloha památky na mapě E-mail památky

  Oficiální internetové stránky zaniklého hradu Hulín - www.hulin.pamatky-vm.cz
 
  Zaniklé hrady > Hulín  
Úvodní stránka o památceHistorie hraduStavební vývoj hraduSoučasný stav hraduPoloha hradu

      V dnešním městě Hulín (3 km východně od Kroměříže) stával poblíž kostela středověký hrad. Dodnes se z něj nedochovaly žádné viditelné pozůstatky a ani nevíme, kde přesně stál. Zde je několik málo informací o něm.

   První písemné zprávy o pozdějším městě Hulíně máme z roku 1224, kdy český král Přemysl Otakar I zde vydal dvě listiny. Osazen byl určitě dříve, jak svědčí jeho velmi výhodná poloha v poříčí Moravy na ose obchodních cest i některé archeologické nálezy z 9. - 12. století, dokazující slovanské osídlení. Jméno města je odvozeno od osobního jména Hula od slovesa hulen - získávati, bráti s sebou. Za dlouhé období vývoje doznalo různých obměn. V roce 1224 in Hulin, 1261 Hulyn, 1447 Hulin, 1651 Hulijn, 1708/12 Hulein, 1751 Hullein, 1854 HULÍN, 1939 HULLEIN / HULÍN, 1945 HULÍN. Hlavní role Hulína spočívala v existenci opevněného zeměpanského dvorce, který zde stál nejpozději roku 1224 (doložen také k roku 1248), a který byl střediskem menšího markraběcího hradského obvodu, kde hulínským vladařem byl tehdy Chisling (Kyzlink). Původní zeměpanský majetek Hulín daroval pak v roce 1261 král Přemysl Otakar II olomouckému biskupovi Brunovi ze Schauenburku (1245-1281) za diplomatické a vojenské služby, které panovníkovi prokázal. Biskupství v té době již budovalo své správní a hospodářské centrum v nedaleké  Kroměříži. Význam Hulína dosvědčují též zachované časti původně románského kostela, především portál, jehož vznik datuje Václav Mencl do doby kolem roku 1230. Šlo o jeden z největších románských kostelů v českých zemích.
       Biskup Dětřich (1281-1302) zde začal před rokem 1294 stavět hrad, jak to potvrzuje jím vydaná listina z téhož roku, kterou poskytuje hulínskému kostelu náhradu za mlýn a krčmu, stržené při výstavbě hradu. Tím byla trhová ves proměněna v městečko. Poslední zpráva o hulínském hradu pochází z roku 1322, kdy se zde připomíná biskupský purkrabí Herbert. Hrad zanikl zřejmě již během 14. století, protože později již o něm nejsou další zprávy.

DALŠÍ HISTORIE MĚSTA HULÍNA, KTERÁ SE UŽ NETÝKÁ HRADU
Na počátku 14. století zde bylo několik biskupských manství náležejících ke kroměřížskému obvodu. Na těchto manstvích se vystřídali manové: 1353 Racek, 1356 Racek, Vojek a Bohuněk, 1473 Bartoš z Hulína. Od roku 1369 držela některé usedlosti olomoucká kapitula. Biskup Konrád prodal roku 1472 s povolením krále Václava IV. městečko Hulín olomoucké kapitule s výhradou předkupního práva; již roku 1421 kapitula statek vrátila biskupství. Roku 1447 držel město zástavou Mikuláš z Moravan. V Hulíně bývala též drobná manství. V roce 1398 jich bylo 6, dříve asi 16. Manství v Hulíně koupili roku 1454 Jindřich a Bohuš z Tučína, na počátku 16. století léno držel Přemek z Víckova. Po smrti Jetřicha Podstatského z Prusinovic přešlo léno dvaceti poddaných na Prokopa Podstatského, který roku 1536 prodal toto manství olomouckému biskupu. Roku 1839 se kapitulní sedláci vykoupili z robot.

 

Více informací o městě Hulíně naleznete zde.Všechna práva autorů a vlastníků práv vyhrazena. Copyright © 2001-2005 Památky jihovýchodní Moravy - Martin Zvonek